اجرای آبنما سنگ پوکه مرادی

 پیمانکاری مرادی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از بهترین اجرا آبنما

شومینه کباب پز باربکیو ساخت کف حیاط نمای حیاط با سنگ لاشه و

سنگ های لاشه ورقه ای حتماً به وبسایت مرادی سر بزنید درقسمت

گالری نیز وارد شویم یا هم در گوگل به نام سنگ مالون مرادی جستجو

اجرای آبنما سنگ پوکه مرادی

5866419980940196861 121 810x1080 - اجرای آبنما سنگ پوکه مرادی

کنید ما در این قسمت آبنمای را که با سنگ پوکه اجرا کرده ایم را برای شما نمونه گذاشته اگر شما با دقت نگاه کنید این آبنما دقیقاً داخل یا وسط حیاط اجرا شده است و از تمام کنار و گوشه هایی آبنما به صورت لبریز از تمام گوشه های آبنما به سمت پایین آب لبریز می شود