نمای دیوار سنگ مالون ;,پیمانکاری سنگ مالون مرادی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از اجرا کنندگان حرفه ای با سنگهای مالونی هست ;,ما در اینجا نمای دیوار را با سنگهای لاشه ورقه ای;. یعنی نمای دیوار ویلا را با سنگ های لاشه ورقه اجرا نموده ایم اگر واقعاً به;. دنبال بهترین سنگ کاران سنگ های کوهی و مالونی;. لاشه ورقه ای هستید حتما در گوگل به نام سنگ مالون مرادی جستجو کنید ;.و یا هم در قسمت گالری سنگ مالون سر بزنید;,نمای دیوار سنگ مالون