آبنما سنگ لاشه ورقه ای. سنگ مالون مرادی یکی از حرفه ای ترین اجرا کنندگان سنگهای مالون آبنما شومینه باربیکیو کباب پز آتشدان;. نیست میباشد;. اگر خواسته باشید تمام نمونه;. کارهای ما را ببینید حتما در قسمت گالری سنگ مالون مرادی سربزنید ;.یا هم در بابل به نام سنگ مالون مرادی ما همیشه;. گوش می کنی بهترین اجرا کنندگان;. سنگهای مالونی باشیم خواهیم ساخت هر نوع نمای دیوار نمای ساختمان نمای;. آبنما شومینه بار بهیار نیز با سنگهای مالون اجرا می کنیم