دیوار سنگ لاشه با سنگ میگون;. با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از معماران واقعی سنگ های لاشه ورقه ای میگون و سنگهای مالون ای میباشد ;.میگون یکی سنگ مشکی میگون یکی از محکم ترین سنگها در;. قسمت سنگ های لاشه ورقه ای می باشد خواسته باشید

;.تمام نمونه کارهای اجرا شده با سنگ های لاشه ورقه ای و سنگهای مالون ای ما را ببینید حتما در قسمت گالری سنگ مالون سر بزنید و یا هم در گوگل به نام سنگ مالون مرادی جستجو کنید که نمونه‌های زیادی را شده از سنگ های مالونی نیز می باشد;.دیوار سنگ لاشه با سنگ میگون