آبنما با سنگ لاشه طبیعی;. پیمانکاری سنگ مالون مرادی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از اجرا کنندگان آبنما آبشارهای جاذبه آبنماهای;. خانگی اجرای اجرای کف حیاط اجرای نمای ساختمان دیوار چینی با سنگ مالون اجرای نمای دیوار با سنگ لاشه ورقه ساخت ;.بهترین آبنماهای سنگی با سنگ مالون و سنگهای لاشه ورقه ای;.