آبنما سنگ لاشه ورقه ای حصیری;. بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران مرادی یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ های مالی و سنگهای لاشه ورقه ای است;. مرادی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی از بهترین سنگ کاران سنگ مالون سنگ های لاشه ورقه ای سنگ های کوهیکباب سنگی سنگ لاشه ورقه ای;. اجرای آبنما ساخت آبنما طراحی آبنما اجرای کف حیاط اجرای هر نوع کاری را با سنگهای مالونی انجام می دهیم