ستون سنگ لاشه بندکشی شده ;.پیمانکاری سنگ مالون مرادی در اینجا ستون دیوار را به صورت بندکشی شده;. بند اینها را با سنگ اجرا نموده ایم;. یعنی لابلای بند سنگها ما ;.سنگ کوچک را قرار دادیم که دیگه نمیخواد شما بندکشی انجام ;.بدین را میدیم سنگ کاری با بند;. سنگی مرادی با با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران یکی;.

از اجرا کنندگان سنگ های لاشه ورقه ای و سنگ های مالونی نیز برای;. دیدن تمام نمونه کارهای ما حتما در بخش گالری ;.سنگ مالون مرادی سر بزنید و یا هم در گوگل ;.به نام سنگ مالون مرادی ;.جستجو;. کنید بیش از هزاران نمونه;. کارهای اجرا شده در داخل گالری وبسایت ;.ما نیز موجود می باشد;.ستون سنگ لاشه بندکشی شده