اجرای سنگ لاشه کف اینجا کف حیاط را به‌ صورت تیشه‌ای با سنگ لاشه ورقه ای اجرا نمودیم پیمانکاری سنگ مالون مرادی با بیش از سالیان سال تجربه در ایران امروز حرفهای ترین سنگ کاران سنگ مالون و سنگهای لاشه ورقه ای است اگر شما با دقت باکف نگاه کنید متوجه میشوید که سنگ ها را با حالت طبیعی خود ما کنار هم

اجرای سنگ لاشه 

اجرای سنگ لاشه کف اجرای انواع کف با سنگ لاشه اجرای نمای دیوار با سنگ لاشه اجرای دیوار با سنگ لاشه اجرای آبنما با سنگ لاشه ساخت آبنما با سنگ لاشه قیمت آبنما با سنگ لاشه تهیه قیمت سنگ لاشه تهیه انواع سنگهای لاشه ورقه ای و سنگهای مالونی پیمانکاری سنگ مالون مرادی با بیش از ۲۰ سال سابقه یکی از حرفه ای ترین سنگ کاران سنگ هایی مالوم سنگهای لاشه ورقه ای است ما اجرا کنندگان