پیمانکاری سنگ مالون مرادی. اجرای نمای دیوار با سنگ لاشه ورقه ای ما در اینجا نمای دیوار را با سنگ لاشه ورقه ای قرمز مشهد نیز اجرا نموده ایم. این سنگ قرمز مشهد نیز میباشد سنگ لاشه ورقه ای قرمز مشهد بعد از اتمام پروژه بندکشی این سنگ را ما با سیمان سفید. و پودر سنگ نیز بندکشی نموده‌ایم یعنی اگر با دقت نگاه کنید تفاوت زیادی با دیگر بندکشی ها دارد یعنی نمای. کاملاً جدید کاملاً واضح

نمای دیوار سنگ لاشه ورقه ای

دیوار نیز اجرا میکنیم. سنگ لاشه ورقه ای قرمز مشهد امروز یکی از پر فروش ترین سنگ از لحاظ رنگ از لحاظ کیفیت نیز می باشد اگر در بازار سنگهای لاشه ورقه ای وارد شوید کمترین سنگ فروشی باشد که سنگ لاشه ورقه ای قرمز مشهد را نداشته باشد به خاطر اینکه جذابیت این سنگ نسبت به سنگ های دیگر خیلی زیبا و خیلی شکل می باشد خصوصاً سنگ لاشه ورقه ای قرمز. مشهد خیلی پررنگ و زیبا نیز می باشد پیمانکاری سنگ مالون مرادی