اجرای دیوار سنگ لاشه ورقه ای

اجرای دیوار سنگ لاشه ورقه ای;. پیمانکاری سنگ مالون مرادی [...]