ساخت آبنما کوچک سنگ لاشه ای

ساخت آبنما کوچک سنگ لاشه ای ;.با سنگهای لاشه ورقه [...]