کف پیاده رو با سنگ لاشه ورقه ای

کف پیاده رو با سنگ لاشه ورقه ای;. پیمانکاری سنگ [...]