کف با سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای

کف با سنگ لاشه ورقه ای قهوه ای;, مرادی با [...]